PRE SPRÁVNE ZOBRAZENIE A VYTLAČENIE TLAČIVA PROSÍM POUŽITE PC 

KUPUJÚCI

PREDÁVAJÚCI

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti

Meno a priezvisko

Názov spoločnosti

Handball Legends store

IČO : 47 951 451

Ulica a číslo

Adresa

Ulica a číslo

Klimkovičova 38

Mesto

Mesto

Mesto

Košice

PSČ

PSČ

PSČ

040 23

Telefón

Telefón

Telefón

+421 907 301 207 | +421 911 278 079

E-mail

E-mail

E-mail:

info@legends.sk

Žiadam o reklamáciu uvedeného tovaru, popis vád/vady uvádzam nižšie.

Tovar som zakúpil/a vo Vašom e-shope / adresa e-shopu :

Číslo dokladu o úhrade číslo faktúry alebo dokladu o zaplatení :   

Zakúpený dňa :

Názov reklamovaného tovaru :

Popis vady : 

Chyba sa prejavuje           • nepretržite                • po určitej dobe                      • náhodne

Navrhujem, aby reklamácia bola vybavená:

• výmenou tovaru            • vrátením peňazí         • zľavou z ceny tovaru    

V prípade vrátenia peňazí pošlite peniaze na účet IBAN/SWIFT

V : ………………..                             Dňa : ………………….                              

                                                                                                                                                                                      Podpis

Spôsob vybavenia reklamácie (vypĺňa predávajúci):

Vaša reklamácia bola prijatá a vybavená nasledovným spôsobom:

☐výmenou tovaru        ☐vrátením peňazí         ☐zľavou z ceny tovaru    

 ☐iné iné riešenie reklamácie    ☐ nebola uznaná na základe dôvod zamietnutia reklamácie

Dátum prijatia reklamácie :                                         Dátum vybavenia reklamácie :

Reklamáciu vybavil:  

Tovar pošlite na adresu prevádzky / Dominika Budzáková – Handball Legends, Klimkovičova 38, Košice, 040 23

K zásielke priložte kópiu faktúry, záručného listu a tento reklamačný protokol.