Reklamačný protokol

 

 

KUPUJÚCI

PREDÁVAJÚCI

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti

Meno a priezvisko

Názov spoločnosti

Handball Legends store

IČO : 47 951 451

Ulica a číslo

Adresa

Ulica a číslo

Klimkovičova 38

Mesto

Mesto

Mesto

Košice

PSČ

PSČ

PSČ

040 23

Telefón

Telefón

Telefón

+421 907 301 207 | +421 911 278 079

E-mail

E-mail

E-mail:

info@handball-legends.store

Žiadam o reklamáciu uvedeného tovaru, popis vád/vady uvádzam nižšie.

Tovar som zakúpil/a vo Vašom e-shope  url adresa e-shopu

Číslo dokladu o úhrade číslo faktúry alebo dokladu o zaplatení     Zakúpený dňa Vyberte dátum

Názov reklamovaného tovaru  zadajte názov

Popis vady: uveďte podrobný popis vád / chýb                                                                                                                                     

Chyba sa prejavuje    ☐nepretržite               ☐  po určitej dobe                       ☐náhodne

Navrhujem, aby reklamácia bola vybavená:

☐ výmenou tovaru        ☐ vrátením peňazí         ☐ zľavou z ceny tovaru    

V prípade vrátenia peňazí pošlite peniaze na účet IBAN/SWIFT

V mesto                                           Dňa dnešný datum                              

                                                                                                     Podpis

Spôsob vybavenia reklamácie (vypĺňa predávajúci):

Vaša reklamácia bola prijatá a vybavená nasledovným spôsobom:

☐výmenou tovaru        ☐vrátením peňazí         ☐zľavou z ceny tovaru    

 ☐iné iné riešenie reklamácie    ☐ nebola uznaná na základe dôvod zamietnutia reklamácie

Dátum prijatia reklamácie vyberte dátum              Dátum vybavenia reklamácie vyberte dátum

Reklamáciu vybavoval:  meno, priezvisko, kontakt

Tovar pošlite na adresu prevádzky / Dominika Budzáková – Handball Legends, Klimkovičova 38, Košice, 040 23

K zásielke priložte kópiu faktúry, záručného listu a tento reklamačný protokol.